Ruskig Ångest | Konstnär | Allting är en fördel&nbsRuskig Ångest | Konstnär | Allting är en fördel | Ruskig Ångest | Konstnär | Allting är en fördel | Ruskig Ångest | Konstnär | Allting är en fördel

Malmö- Nordens gatukonststad

malmö- nordens gatukonststad

3 stora S. Det präglar Malmö. Serier, Spel och Streetart. Anonymt verk, bland teknik 2021, Hangaren.

Hiphopkultur och graffitikonst är världens största kulturkraft och fenomen.

En mångkulturell och global konstkraft i det lokala för alla som passerar.

Här ligger Malmö i framkant av alla de Nordiska länderna.

En Internationell samtida Urbankonsthall vore att flytta fram positionerna ytterligare och ta ett, just Internationellt sett, kliv framåt för hela graffitiurbankonst och den offentliga konstscenen.

Under många år i Sverige var det enbart i Malmö och i Norrköping graffitin var en accepterad konstform medan det i resten av landet, med Stockholm i spetsen, rått Nolltolerans varmed graffitin i alla dess former aktivt motarbetats och tom förbjudits.

I Malmö har man dock, under alla år, engagerat 10 000-tals människor i seminarium, workshops, kurser, utställningar, uppdragsmålerier och festivaler runt denna konstform. Detta har klart gett Malmö en särställning i den nationella och internationella graffiti och gatukonstscenen. Vi talar om och vill visa all form av offentlig konst oavsett teknik eller tema.

Urbankonsthallen skall manifestera detta.

Sedan Nolltoleransen upphört i landet vid årsskiftet 2014/15 så finns det ett flertal städer och kommuner som gör anspråk på att vara ”gatukonstmetropoler” genom diverse projekteringar.

Men det finns bara en.

Malmö.

Malmö Hangaren, Enskifteshagen mot Norra Grängesberg och Rosengård. En kulturell ljud/ljuszon som doftar nybakat bröd. Trivsamt för alla pågar, icke-binära och pigor helt enkelt.

Det lyser i stan. Urbankonsten förgyller vår dag.

Vi var många som drog på munnen när vi såg musrestaurangen på bild i tidningar över världen och på sociala medier en tid före årsskiftet. Många sökte sig dit den fanns för att se på konstverket i verkligheten.

På P-huset Anna har vi fått ta del av tusentals målningar genom de mer än fyrtio år som det funnits. Det är inte bara där som vi möts av Urbankonst. I Malmö finns starka och uttrycksfulla graffitimålningar på många håll. Kommer vi från Svågertorp in mot Malmö ser vi enorma Trollmålningen på en av husväggarna på Holma.

Inte ”bara” på väggar finner vi Urbankonst. 2008 så fick vi frimärken med graffitimotiv skapade av graffitikonstnären Ruskig Ångest. Behöver vi säga att han är Malmöbo?

Han ligger också bakom att en av MKB ägd stor byggnad vid Ystadgatan 53F kallad Hangaren blivit fylld av jättelika graffiti monumentalmålningar från golv till tak som finns öppen för besök under dagtid.

En del av vår tillvaro tillbringar vi under jord och tar vi oss ner i Citytunnelns stationer så får vi ta del av konst.

Kanske alla dessa konstuttryck ovan kan samlas under rubriken Gatukonst.

Det byggs mycket i Malmö. Behovet av boende är stort och 80-talskrisen när 28 000 jobb försvann i staden känns det som att vi har vi fått distans till.

Men det finns nu tendenser, kraftiga sådana till upplevd alienation. Vilsenhet och våld bekymrar. Det behövs processer som bygger samman livet mellan husen, livet i vardagen som kan inspirera och ge utrymma för skapande och samskapande. Intresset för bild och konst är åldersöverskridande. Det behöver byggas broar från väst till öst, från söder till norr.

Malmö har idag en världsledande skejtscen som ungdomar till stor del själva har skapat. Förutsättningar finns för att Malmö om tio – tjugo år kan vara en världsledande metropol för både urbankonst och välfungerande etnisk mångfald.

Sedan någon tid tillbaka är vi några stycken som funderar över hur detta skall kunna förverkligas. Vi är en grupp med bla representanter för folkhögskola, studieförbund, högskola och olika personer från konstvärlden. Men vi känner att vi behöver bli flera. Vi vill bygga samarbeten med många. Vi har blivit så glada och inspirerade över Malmö Stads kulturplan och strategidokument.

Ur kulturstrategin hämtar vi följande kloka tankar som vi också ser som ledstjärnor för vårt fortsatta arbete:

Kulturen har ett eget värde. Kulturen är en mänsklig rättighet som staden vill tillförsäkra alla dess invånare. Konst och kultur påverkar den hållbara samhällsutvecklingens samtliga dimensioner. Vi strävar efter en kulturpolitik som ger människor meningsfullhet och inflytande och en kulturpolitik som stärker vår stads alla delar både för att utveckla Malmö och för att motverka och minska segregationens effekter. Därför är detta en strategi för hur staden i sin helhet kan stärkas med hjälp av konst och kultur.

Den kulturella dimensionen av samhällsutveckling hjälper oss att förstå världen och oss själva. Konst och kultur ger viktiga nycklar till hållbar stadsutveckling och är centrala byggstenar för både stadens och enskilda invånares identitet, tillhörighet och gemenskap. Konst och kultur kan få människor att se världen och sig själva genom andras ögon. 

Kultur ger individer och samhälle en bättre förmåga att möta livet och dess förändringar. Kultur ger perspektivförskjutning, ifrågasättande, omprövning, empati, sammanhangsskapande och mening. Dessa förmågor är tätt kopplade till identitetsbildning, demokrati och ibland solidaritet.

Malmö behöver mer fokus på sociala och kulturella dimensioner av samhällsutvecklingen.

Stadens politik på kulturområdet kan inte längre enbart avse en avgränsad kultursektor. För att utveckla en starkare hållbarhet behöver konstnärliga och kulturella kompetenser ses och användas på fler och nya sätt.

Håkan Larson och Göte Rudvall Styrelsemedlemmar CFUK.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Malmö- Nordens gatukonststad

malmö- nordens gatukonststad Hiphopkultur och graffitikonst är världens största kulturkraft och fenomen. En mångkulturell och global konstkraft i det lokala för alla som passerar. Här ligger Malmö i framkant av alla de Nordiska länderna. En Internationell samtida Urbankonsthall vore att flytta fram

Fortsätt läsa »