graffiti HANGAREN Malmö

hangaren, graffitihangaren, cfuk, sofielund, konst
Sedan 2013 har det målats i Hangaren. Varje vardag sedan dess har Optimera öppnat portarna mellan ca.07.00- 14.00 så alla som velat har kunnat gå in och kika. Vid varje målning finns en text som vägleder in i graffitimåleriets och dess företrädares värld.

kort

Hangaren ligger vid Enskifteshagen i centrala Malmö där graffitimålare och urbankonstnärer gjort monumentala verk sedan 2013.

Nu vill vi, CFUK- Centrum För Urban Konst, etablera verksamheten och skapa en unik Urbankonsthall för fri offentlig konst med utgångspunkt i Hangaren som vi ser som en ambitiös skiss för ändamålet.

hangaren, graffitihangaren, cfuk, sofielund, konst
Hangaren på insidan. Alla målningar som gjordes här under åren 2013 är väldokumenterade och utgivna i boken GRAFFITI HANGAREN 2013- 2018 med fantastiska bilder av Nils Bergendal och stiligt formgett av Thobias Franzén.

längre

En unik Internationell Samtida Urbankonsthall med fri offentlig konst i fokus i Malmö?

Hangarens ambition just nu är att genomföra 2 utställningar/år. Vår och Höst. I början av sommaren och under Malmö Gallerinatt när vintern infinner sig. I framtiden vill vi visa utställningar året runt varje dag.

Utställningen görs i Hangaren men varje utställning gör även nedslag på olika offentliga platser i Malmö med omnejd. Varje utställare visas även på/i ett internetsammanhang- ett eget för Hangaren eller i tex en digital spelmiljö.

I Hangaren sker vernissage/invigning och kartkort delas ut vilket markerar var de övriga verken finns i offentligheten. All info om konstnärerna och verken finns i/på Hangaren.

Hangarens verk skall ses av så många som möjligt. Hangaren är till för alla som bor i Malmö. Och alla som besöker staden.

Hangarens ambition är att ha ett gediget pedagogiskt program med folkbildande ambition oavsett bakgrund och utbildning. En konsthall där alla besökare får prova-på i kortare eller längre processer.

En arbetsgrupp, CFUK- Centrum För Urban Konst, har bildats av intressenter till Malmö som Urbankonststad ur ett folkbildande, pedagogiskt, kulturellt och konstnärligt perspektiv. Ett flertal processer och projekteringar har börjat formuleras.

hangaren, graffitihangaren, cfuk, sofielund, konst
Ett folk. Hangarens samarbetsmåleri på utsidan påbörjades 2018 och beräknas vara färdigt under 2021.

bakgrund

Hangaren är ett hobbyprojekt där alla målare till en början fick en tilldelad yta där de fick måla exakt vad de ville. Målgruppen var de målare med ambition att jobba en längre tid med sitt verk. Att utnyttja hela ytan upp till taket och att lägga ner mer tid än 1-dag som är konvention inom gatukonst blev en oskriven regel utifrån en lika oskriven men uttalad vilja hos många mural/graffitimålare.

Allt arbete som gjorts i Hangaren de första åren har varit fullkomligt ideellt från alla som deltagit. Med praktiskt arbete såväl som konstnärligt. Graffitimålare/konstnärer har alla själva bekostat sin tid, sitt material och sina övriga eventuella omkostnader som resor/boende.

Delvis deltog Glokala Folkbildningsföreningen en tid med det organisatoriska arbetet som för övrigt utfördes av Deejaba/Ruskig Ångest.

CFUK- Centrum För Urban Konst, ett av Glokalas projekt, etablerades 2007 i Malmö och organiserade bla mycket annat Spinneriet- Skolan för Urbankonst och HipHopKultur, Gatukonst/HipHopFester, Festivalen Urban Arts, Utomhusgalleriet Inbetween som mellan åren 2008- 2013 genomförde ett 50-tal Gatukonstutställningar med hela Malmö som utställningsyta samt sedan 2013- Hangaren, en monumentalverkstad för Graffitimålare och konstnärer.

Konstnärlig initiativ tagare och ledare, Pärra Von Andreasson, har genom sitt egna företag anskaffat en byggställning som finns till förfogande för alla att använda i lokalerna. Den förra ägaren Briggen och den nya ägaren har upplåtit och upplåter lokalen för detta ändamål till en kostnad av 0:-/år. ABF Malmö har bland annat deltagit i arrangerandet av Gallerinätter 4 år i rad.

Alla som vill måla, på det sätt Hangaren erbjuder i sin unika form, och har bett om den möjligheten, i Hangaren har fått lov till det.

Amatör som professionell.

hangaren, graffitihangaren, cfuk, sofielund, konst
Hangarens väggar är målade av de som vill jobba med sina målningar i lugn och ro under längre tid. Det är väldigt många som kommit hit och vill pröva att måla under handledning. Det är ett projekt som CFUK nu driver, att söka möjlighet för alla att komma och pröva, och få vägledning i hur man gör.
hangaren, graffitihangaren, cfuk, sofielund, konst
Kul-I-Malmö tillsammans med Fritidsförvaltningen sommaren 2020. Kom och måla!

malmö- nordens gatukonststad

Graffitikonst är världens största konstism.

En mångkulturell och global konstkraft i det lokala för alla som passerar.

Här ligger Malmö i framkant av alla de Nordiska länderna.

En Internationell samtida Urbankonsthall vore att flytta fram positionerna ytterligare och ta ett, just Internationellt sett, kliv framåt för hela graffitiurbankonst och den offentliga konstscenen.

Under många år i Sverige var det enbart i Malmö och i Norrköping graffitin var en accepterad konstform medan det i resten av landet, med Stockholm i spetsen, rått Nolltolerans varmed graffitin i alla dess former aktivt motarbetats och tom förbjudits.

I Malmö har man dock, under alla år, engagerat 10 000-tals människor i seminarium, workshops, kurser, utställningar, uppdragsmålerier och festivaler runt denna konstform. Detta har klart gett Malmö en särställning i den nationella och internationella graffiti och gatukonstscenen. Vi talar om och vill visa all form av offentlig konst oavsett teknik eller tema.

Urbankonsthallen skall manifestera detta.

Sedan Nolltoleransen upphört i landet vid årsskiftet 2014/15 så finns det ett flertal städer och kommuner som gör anspråk på att vara ”gatukonstmetropoler” genom diverse projekteringar.

Men det finns bara en.

Malmö.

hangaren, graffitihangaren, cfuk, sofielund, konst
Malmö Hangaren, Enskifteshagen mot Norra Grängesberg och Rosengård. En kulturell ljud/ljuszon som doftar nybakat bröd. Trivsamt för alla pågar, icke-binära och pigor helt enkelt.

en samtida fri internationellt urbankonsthall

Process för en utställning. Daglig verksamhet.

 • En internationell dagsaktuell urbankonstnär/grupp bjuds in och arbetar på plats i 2- 6 veckor. Av hög kvalité i denna genre. Kända och okända.
 • Ett/fler verk görs på plats i Hangaren.
 • Ett/fler verk görs i det offentliga rummet i staden, på olika platser varje gång.
 • 2-4 vernissager/invigningar/år.
 • Ett pedagogiskt program anpassat efter varje utställning.
 • Föredrag/seminarium.
 • Workshop med konstnären/gruppen eller med passande alternativt ped. upplägg.
 • Öppet och gratis för alla 5 dagar i veckan. 10.00- 18.00 onsdag- söndag.
 • Hangaren skall även fortsätta i sin nuvarande unika monumentalmåleriska form. Dvs. att alla som vill är välkomna att måla väggarna ända upp till taknocken. Såväl amatör som professionell.
 • Den dagliga grundläggande pedagogiska verksamheten fortgår också samt utvecklas. Allt fotas och skrivs om för publicering på egen digital plattform.
 • En workshopvägg skall också utses där alla kan komma för att pröva på att måla under professionell handledning varje dag. Spontant och förbokat. Med P-Huset Anna som förebild men med tillgång till hjälp och tips vid behov.
hangaren, graffitihangaren, cfuk, sofielund, konst
Ett verk av Jestr från Sydafrika. Hangaren 2020.

Hangaren idag 2021

Det första utrymmet Hangaren idag nyttjar är cirka 4 000kvm.

Den målade ytan idag uppgår till cirka 2 000kvm.

Hangarens målerier idag, på insidan 2021/22 kan uppfattas som ett enda gigantiskt samarbetsverk. Det gör inget. Det verket består utav 40 stora målningar från cirka 40- 120kvm.

63 graffitimålare/konstnärer har hittills målat inisdan i Hangaren. De har själva bekostat allting. Även de som rest ända från Belgien, Finland, Chile, England, Holland, Danmark, Frankrike, Syd Afrika, Brasilien eller Kanada.

Har Hangaren Nordens största samling av kvinnliga graffitimålare/konstnärer. 14 stycken hösten 2021, 11 på insidan och 3 till på utomhusväggen.

Under åren 2017-2021 har vi i samverkan med Konstfrämjandet bjudit in för visning och konstupplevelser av Hangaren under Malmö Gallerinatt. Under sammanlagt 18H har alltså Hangaren varit öppet för allmänheten och då har vi lyckats locka 9 741 besökare

Gallerinatten 2017 2 638 besökare och nära 500 skrev på ett Medborgarförslag för att etablera en Urbankonsthall i Malmö som nu, under 2020, bearbetas och stöds av Malmö Stad. Under nästan 4 år har vi enbart fått positiva reaktioner från Malmö att vi ska skapa en Urbankonsthall här, men vi får dessvärre inga konkreta svar gällande när och var. Hur har vi alla svar på.

Under 2018 påbörjades ett nytt stort och ambitiöst måleriprojekt, på utsidan av lokalen, kallat Insight Seeing, Ett Folk, som lyfter de människor runt om i världen med en bakgrund i olika kulturer. Det verket är lite försenat pga klotterattacker. Verkets sammanlagda yta är 918 kvm.

I samverkan med EklundhPaglert förlag har vi gett ut en dokumentationsbok om Graffiti Hangaren 2013- 2018 som även fungerar som en avancerad projektbeskrivning.

hangaren, graffitihangaren, cfuk, sofielund, konst
Under 5 veckor sommaren 2020 bedrevs Kul-I-Malmö i samverkan med Fritidsförvaltningen vid Hangaren. Vi märker att det finns mängder av unga lokala förmågor med mycket energi och kraft vi vill kanalisera in i kulturen och konstens värld. Alla skall vara välkomna i den UNG- Urbankonsthall vi önskar skapa.

hangaren imorgon

Huserar i en egen lokal byggd utifrån verksamhetens utvecklade idé.

Kanske som ett kombinerat Urbankonst och Idrottscenter.

Innefattande en Internationell Resande 5-årig MFA Urbankonstakademi.

Med ett utvecklat pedagogiskt program som innefattar 2H fri konst i veckan för alla elever vid Malmös grundskolor.

Hanterar en urbankonstpark i närområdet. Arrangerar Urbankonstvandringar.

Samverkar med spelföretag för visning av konstnärer även digitalt.

Påbörjar ett samarbete med Fastighetsägare för samlad visning i det offentliga på muraler likt ett gigantiskt utomhusväggmuseum.

hangaren, graffitihangaren, cfuk, sofielund, konst
Hangaren imorgon? Vi önskar ett fortsatt och fördjupat samarbete med nuvarande fastighetsägare men vi kan även bygga upp en helt ny Urbankonsthall på annan plats i staden.

Aktuell tidsplan

2021-                              

Förbereder årets engagemang/föreningsarbete.

Kontakta Konst I Sommar. Kul I Malmö.

Sofielundsfestvial. (Coronainställt.)

Deal With It 5/6. Urban Arts. (Coronainställt.)

Gallerihelg 24- 26:e September. Med bla BAM, Stickerfest mm.

Genomföra ansökningar till Nordisk Kulturfond, Arvsfonden, Postkodslotteriet samt Kulturstöd Malmö.

Organisation och strategi.

Samverkans partners kontaktas för fortsatt process utifrån vår intention och deras egna förutsättningar. Möten för delad informationsgivning.

Gör klart utsidan och initierar nytt måleriprojekt. Unikt.

VT2010-

Sommar- Konst I Sommar, Kul I Malmö, måleri.

HT2021-                              

Malmö Gallerihelg 24- 26:e September. (Fredag 18-22, Lördag- Söndag 12-16.

Pedagogisk start i samverkan med bla ABF startar.

2022-                                  

Vår 3-års process startar att detalj planera en kommande Urbankonsthall med inriktning på ungdomar mellan 12- 25 år.

2025-                                  

Påbörja om- nybyggnation av Urbankonsthallen.

2028-                                  

Delta under Malmö som Kulturhuvudstad i Europa.

Visningar av befintliga verk och massiv informationskampanj om Hangaren.

Stort fokus på den pedagogiska verksamhets tanken.

Kontinuerliga pröva-på kurser.

Fokus på iordningställande av lokalen.

Rekrytera flera deltagare till CFUK och arbetsgruppen. 

Vidare information finns i CFUKs verksamhetsberättelse för 2021.

hangaren, graffitihangaren, cfuk, sofielund, konst
”Graffiti är inte bara konst, utan den berättar även en historia.” Zahra

Samarbete 2021

Deejaba Ruskig Ångest

CFUK- Centrum För Urbankonst I Malmö

ABF Malmö

Föreningen CFUK-

Styrelse 2021 med Pärra Von Andreasson, Göte Rudvall, Håkan Larsson, Emma Gullstrand, Sofie Person, Astrid-Louise Walther, Johny Larson, Julian Szlagowski Vence och Ingemar Johnn

Hangaren har ett stort kontaktnät och initierade samverkanspartners.

Tillsammans har vi ett intresse att skapa offentlig gatu/urban konst/kultur i massa former tillgängligt för alla som bor i och som besöker Malmö. Vi önskar skapa mening, sammanhållning och aktivitet genom att ge utrymme till så många olika aktörer som möjligt.

För medlemskap Swish: 123 404 28 91. 50:- per år för en person, 100:- för en organisation. Skriv ditt namn i meddelande fältet.

Instagram: officialhangaren

hangaren, graffitihangaren, cfuk, sofielund, konst
Hangaren är en pärla och unik. Utan att använda sociala medier eller sprida information har Hangaren väckt nyfikenhet och intresse. På en ungdomslista i Malmö som utsett stadens 100 coolaste ställen fick Urbankonsthallen högsta betyg. Vi ska bli ännu unikare.

AMBITION

Urbankonsthallen vill bibehålla sitt unikum. Hangaren ska vara unik.

De inbjudna Urbankonstnärerna skall hålla högsta tänkbara Internationella nivå. 50% konstnärer som alla redan vet är bra. Och 50% som är okända. Det sägs vara upplägget från Knud W Jensen som grundade Louisiana i Humlebeak, Danmark.

Vi söker representanter från alla möjliga tänkbara yttringar inom konst och kultur. Vi strävar att ge utrymme för den konst/kultur vi tillsammans skapar här och nu oavsett tidigare kulturell bakgrund. I Malmö bor det människor från 184 olika nationaliteter. Vi ligger på 2:a plats i världen efter NY vad gäller kulturell blandning på detta unika sätt. Vilken konst och kultur kommer vi skapa tillsammans i framtiden?

Vi vill visa konstnärskap från alla möjliga kulturer och olika delar av världen. Vi vill skapa en egen unik kultur i Malmö, baserad på stadens egna unika tradition och historia.

Vi vill visa konstnärskap här från vår direkta närhet.

Hangaren skall alltid sträva efter allas deltagande samt att vara spjutspets och i framkant för Urbankonstscenen i Norden och Europa. Vi vill delta i aktuella frågeställningar och vi vill generera nya frågeställningar.

Vi vill vara det vita rummet i vilket allt kan visuellt samtalas kring oavsett hur samhället i övrigt för tillfället ser ut. Konstens frihet först och före politik, religion och sociala överenskommelser.

Vi utvecklar tankarna kring vår konstsyn och hur den skall förverkligas i ett eget dokument.

hangaren, graffitihangaren, cfuk, sofielund, konst
Installation av Bengt Jansson. Porträtt sprayning med Niklas Sandberg. Performance av Mauritz Tistelö. Ensamhetens problematik av Petter Ivarson.

Malmö Gallerinatt 2017.

För första gången öppnar Hangaren och bjuder in för visning. Detta har vi sedan gjort varje år sedan dess i samverkan med Konstfrämjandet i Malmö.

Hangaren visar alla målare som gestaltat på insidan:

Safe, Loads Crew- Bane, Mech, Bless, Gore och Big M. Vickan, Anders Reventlov, MRTN, Klive, Polar, Ruskig Ångest, Fiya, Smokey och Shalak. Kis, Ligisd, Vejam och Rizo. Pani, 7DC Fups, Kaos, Lisa Ewald, U&iRoNE, Max Solca, Un Kolor Distinto- Cines och Jekse. Morgan Tabernik, Sergio Gio, Drottning Oreda, Amara Por Dios, Omatiks- Delicious Brains, Dotsy och Scope. NER, TSM, Diaré/Space, MOA, VIM, ALL- Mate, Detos, Mins, Ogre, Fusk, Soten, Ulrik och Done. Artista, Girls Crew, Pins, Bomby, CasRoc, Vial, Fuksh, WTass, Jestr, Emmilou, Rolf Carl Werner, Lads HPS och Iron.

2638 Besökare.

hangaren, graffitihangaren, cfuk, sofielund, konst
Dansen har sökt sig till Hangarens utomhus area. Den vill vi kanalisera och ge kontinuerligt och vardagligt utrymme för. Stora företag som Volvo och Ubisoft/Massive gillar tanken på att ha event här.

Malmö Gallerinatt 2018.

Alla målningar från 2017 finns fortfarande kvar. Det ambitiösa samarbetsverket Det finns ett folk på Hangarens utsida har påbörjats och processen visas upp under kvällen.

Boken HANGAREN 2013- 2018 har release i samarbete med Eklundh/Paglert förlag.

På plats genomförs performativa framträdanden av DJ Original Renegade, Sergio Gio och Hector Palacio, Stina Pehrsdotter och Niclas Hallberg samt eldakrobatik av Johny.

Gallerinatten genomförs av CFUK, Malmö Kulturstöd, MKF Fastighets AB samt ABF.

5673 Besökare.

hangaren, graffitihangaren, cfuk, sofielund, konst
Installation av Stina Pehrsdotter och Niclas Hallberg, K-Pop, The Unnie Vibe, Härvaro och Bianca. Anonym konstnär.

Malmö Gallerinatt 2019.

Ute:

Det finns ett folk.

Ett ambitiöst samarbetsmåleri i syfte att lyfta det folk i världen som identifierar sig i flera kulturer samtidigt men saknar ett gemensamt språk. 

(GI)wtwdid, Ruskig Ångest, Mech, Skil, Marr, Anders Reventlov, Rolf Carl Werner, Jacob Cowan, Julia Rio, Vial, Queen Bless, Charles Liquor och DB.

Inne:

DJ Original Renegade och DJ 2 Fresh, The Unnie Vibe- (Dans), Kiyen, Wallmapu(Chile)- Stor måleri, Johnny mfl.- Eldakrobatik, Reaktioner, Mauritz Tistelö- Poesiperformance, Sergio Gio- Performance, Jestr(Sydafrika)- Måleri, Bengt- Informativ process visning kring träd. Erik GI- Skulptur, Ruskig Ångest- Maikens sovfiltar. Installation, Öppen dansscen, Ensamhetens Problematik- Installation. Petter Ivarsson.

Medborgardialog, Vilken Gatukonst vill du se i Malmö? Interaktiv björk för dig.

Gallerinatten genomförs I samverkan med MKB Fastighets AB, ABF och CFUK.

1430 Besökare.

hangaren, graffitihangaren, cfuk, sofielund, konst
En skulptural installation kring frågor om Gender. Röster utan gränser och Eter.

Malmö Gallerivecka 2020.

 • Visning av stora väggen utomhus med alla dess målare. Måleriet inne står kvar sedan förra året. Senaste målningen är gjord av Jocelin Ramirez och presenteras med en film gjord av Jacob Carlsson.
 • En musikalisk Konstresa med Härvaro och Bianca. Fredag 25:e kl.16.00
 • Körsång med Röster Utan Gränser. Lördag 26:e kl.15.00.
 • Malmös Fulaste målning koras. Lördag 26:e kl.16.00.
 • Baby Boom Bandit Band Lördag 26:e16.30
 • ETER en ljud/musikaliskt installation. Söndag 27:e kl.12.00.
 • Salsa (Rueda de casino) med Ordning & Rueda. Söndag 27:e kl.15.30.
 • En fotoutställning med Bengt Jansson. Celebrities- past and tomorrow. Quiz.
 • En skulptural installation av Dani(el) Wollin om hens personliga erfarenheter och reflektioner kring könsidentitet, sexualitet och samhällsnormer.
 • En redovisning arkitektoniskt kring hur en Urbankonsthall kan se ut med ledning av IDAS, Internationella Designers och Arkitekter i Sverige.
 • Agora av Anders Reventlov. Skulptur.
 • Sergio Gio. Skulptur.
 • Ett par kuber med konst under konstruktion. Ruskig Ångest.
 • Malmös Flaggor, under konstruktion. Julian Vence.
 • En hyllning till Duchamp.
 • Samtal med intressenter kring vår process att etablera en Urbankonsthall i Malmö med Hangaren som skiss.

Galleriveckan genomfördes helt utan stöd från någon förutom CFUKs idella engagemang. Och med hjälpa av Konstfrämjandet såklart!

665 Besökare

Ruskig Ångest fann Hangaren 2013 när han blev tillfrågad att måla 4 mammor för denna musikvideo.