4 unika tjänster utlyses i Malmö.

UNG- Urbankonsthall i Malmö i samverkan med Allmänna Arvsfonden. Start 2022.

Föreningen CFUK fick ett glädjande besked från Allmänna Arvsfonden den 22:a september 2021 att fonden medger ett 3-årigt stöd för att processa fram en Urbankonsthall i Malmö.

Så här lyder motiveringen:

Projektets syfte är att utveckla en plats där konst och kultur skapas/produceras
oavsett kulturell, social, individuell och politisk bakgrund.

Projektet vill stärka barn och ungdomar som skapande, kreativa och deltagande konstnärer utifrån deras egen generation.

Målet är att främja framtidskonst, helt nya verksamheter och
kombinationer av kulturella uttryck.

Verksamheten kommer att genomföras live i staden och digitalt på nätet utifrån samråd och önskningar från ungdomar.

Målgrupp är ungdomar 12-25 år med eller utan funktionsnedsättningar och med olika etniska bakgrunder.

Under tre år tänker man forma en Urbankonsthall där målgruppen får styra så mycket som möjligt den fortsatta verksamheten.

Under projekttiden har man stöd av etablerade samarbetsparter som även syftar till fortsatt samarbete efter projekttiden.

Tack vare det stödet vill nu föreningen anställa 4 personer.

Sista ansökningsdag är 14:e november 2021.

Är du unikt urban konstnärligt dedikerad och vill verka i ett unikt konstnärligt och kulturellt sammanhang?

Den ideella föreningen CFUK- Centrum För Urbankonst, arbetar med att processa fram en unik samtida Urbankonsthall i Malmö i projektet UNG med stöd från Allmänna Arvsfonden och med en rad andra samverkanspartners. Inom UNG skall vi under 3 års tid utarbeta en detaljerad plan över var en Urbankonsthall skall finnas, vilka som skall verka där och vad den skall innehålla. Vi vill se en ny form av konst/kultur sprungen ur det unika med att Malmö är en plats där inte mindre än 179 olika nationaliteter samlas.

Vår målgrupp i UNG är just ungdomar mellan 12 och 25 år och vi ser gärna sökandes ur den målgruppen även om alla är välkomna att söka.

Vi har den unika Hangaren vid Enskifteshagen som skiss och utgångspunkt, förlagd i den tillika unika kulturella ljudzonen med bröddoften från Pågens påtagligt skapandes en unik luftburen känsla och stämning.

Vi utgår från ett manifest bestående av en mening från konsthistoriens mest tongivande konstnärliga manifest.

Vi utlyser nu 4 tjänster på 50% vardera.

50%- Fri urbankonstnärligledare med inriktning rörelse, doft och ljud.

50%- Fri urbankonstnärlig ledare med inriktning byggnation, installation och rumsgestaltning.

50%- Fri urbankonstnärlig ledare med inriktning internetbaserade konstnärliga uttryck, projektion och samtida digital teknik.

50%- Projektadministration, ekonomi och information. (Denna tjänst har formella kvalifikationer som gäller för arbetet.)

Vi söker dig som är professionell inom de fria konsterna.

Vi söker dig som är starkt motiverad, drivande och ansvarstagande. Vi söker dig som har tankar, planer och kreativa udda idéer som du inte har hittat utrymme för att förverkliga. Vi söker dig som gärna tar ordet likväl som du ger det. Du kan formulera och genomföra dina projekt och du ingår självklart och gärna i andras. Du är en samarbetspartner och egensinnig entreprenör när det behövs. Det är inga problem för dig att verka som pedagog, talesperson, logistiker, praktiskt konst/kulturutövare, städare och organisatör. Du vet vad ditt uppdrag är men du är alltid beredd att hjälpa till inom andras uppdrag.


Du kan finna och engagera ungdomar och arbeta med dem praktiskt och teoretiskt. Du har ett brett kontaktnät.

Du är intresserad av den konst som finns tillgänglig för alla medborgare och medmänniskor som vi kallar Urban men som går under många benämningar såsom streetart, gatu-, offentligkonst eller public expressions. Vi tänker även i termer av samtid/framtidskonst.

Du kommer ingå i ett team som öppet, fritt, seriöst, nyskapande och experimentellt skall på mängder av olika sätt skall ta fram en modell för hur Malmös framtida Urbankonsthall skall se ut. Det gör vi tänkbart genom utställningar, event, seminarium, workshops, festivaler, skapande verksamheter, möten, samtal, resor och andra metoder vi finner tillsammans. Vi gör detta på plats, runt om i Malmö samt på nätet.

Du är beredd på att jobba såväl kvällar, helger som helgdagar. Du håller alltid tiden minutiöst. Du genomför det du åtar dig.

Vi önskar dessa kvalifikationer hos dig som söker:

Konstnärlig utbildning på hög nivå.

Väl dokumenterad flerårig konstnärlig/kulturell praktik.

Väl dokumenterad engagemang i olika former av gruppverksamhet.

Vi önskar även arbetsprover. Är du inom målgruppen åldersmässigt och så ung att du ännu inte genomgått tex en högskoleutbildning så är du ändå välkommen med en ansökan med betoning just på arbetsprover samt övrigt engagemang inom det konstnärliga fältet.

Din ansökan skall innehålla:

Ett personligt brev där du berättar om dig och varför du söker detta jobb.

Merit/CV förteckning som visar de kvalifikationer vi söker med kontaktuppgifter till 3 referenspersoner.

Fria digitala arbetsprover som visar exempel på just den urbankonstnärliga inriktning du önskar ansvara över och arbeta med. Gärna hänvisningar till olika verk, processer och projekt du deltagit i på olika sätt.

Kontaktuppgifter.

Vad gäller tjänsten för projektadministration, ekonomi och information så gäller utbildning, arbetserfarenhet och intresse inom tjänstens ramar. Vi ser dock gärna att du är en tillika konst och kulturell personlighet som brinner tillsammans med oss andra inför uppdraget och är beredd att hjälpa till där det behövs.

Samla alla bilder, texter, länkar mm i ett PDF dokument på max 5mb.

Din ansökan skickas senast 14/11 till pa_andreasson@yahoo.se

Under vecka 46 kallar vi några av de sökandes till intervju. Beslut om anställning meddelas 30:e november 2021. Anställningen startar 7:e Januari 2022.

Anställningsformen är provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning i ett år framöver med möjlighet till förlängning ett år i taget och i max 3 år.