Yolo

Brattås, Göteborg 2015. Ruskig Ångest.

Yolo. Kan samma ton vara både dur och moll?

Fritt efter Utan att fråga av Kenta Gustafsson.

Friare efter workshops och möten med barn från Brattåsskolan och seniorer från Träffpunkten.

Vad blir det för bilder om riktigt unga och riktigt gamla skapar tillsammans?

Montana Gold sprayfärg på betong.

53 skapande ung-gamlingar ingick i processen.

Då blir det såhär.  

Brattås, Göteborg 2015 på uppdrag av Mölndals Kommun.

Foto: Pärra Von Andreasson
Foto: Pärra Von Andreasson