Ruskig Ångest | Konstnär | Allting är en fördel&nbsRuskig Ångest | Konstnär | Allting är en fördel | Ruskig Ångest | Konstnär | Allting är en fördel | Ruskig Ångest | Konstnär | Allting är en fördel

Disciplin

PARKOUR Skurup Att förflytta sig så effektivt som möjligt från punkt A till B. Att förhålla sig till sin omgivning och forcera denna utan hjälpmedel. Parkour är en mental- och fysisk träningsform. Ordet Parkour härstammar från Parkours Du Combattant dvs Hinderbana utvecklad militärt av George Hérbert. En utövare av Parkour kallas traceur(man) eller traceuse(kvinna). Traceur […]