Solidaritet

Triptyk Solidaritet. 3X1.2X1.2m. Spraylack på duk. 2015 Ruskig Ångest.

Hur ser solidaritet ut i Sverige 2022?

Dessa tre målerier undersöker saken.

Färgsättningen är symbolisk.

Röd är solidaritetens färg. Och kärlekens om nu någon råkat missa det.

Grön är symbolen för hur vi hanterar tillgångar. Vi förvaltar dem. Vi äger dem aldrig.

Lila är friheten, rättvisans och trygghetens färg.

De orangea delarna representerar ord såsom Energi, Samling, Gemenskap, Styrka, Radikalitet, Förändring och Kreativitet.

En röd/vit tråd glider igenom och binder ihop hela abstraktionen som ett sammanhållande kit. Röd i samhället är den överenskommelse som råder mellan två ytterligheter. Var kompromissar vi mellan det som ligger extremt åt vänster och det som ligger extremt åt höger?

Konst och kultur är fria, öppna och demokratiska forum inom vilka allt kan kommuniceras. Hur kan man förstärka dessa viktiga rum?

Grön är symbolen för hur vi hanterar tillgångar.
  1. Ett utveckla konst- och kulturlivet i Sverige så det nås av alla var dagligen.
  2. Öppnande av en Urbankonsthall för att betona och uppmärksamma den offentliga konsten.
  3. Starta en Internationell MFA resande Urbankonstakademi med Norden som utgångspunkt.
  4. BUS ersättning till bildkonstnärer skall upp i nivå med producenter/musikers STIM.
  5. 2% regel/lag införs för varje nybyggnation i Sverige. Samt budget för årligt underhåll för samtlig offentlig konst i landet.
  6. Införande av 2 lektionstimmar i veckan för Fri Konst i grundskolan/gymnasium med fokus på politik, ekonomi, kritiskt tänkande, demokrati, yttrande- och åsiktsfrihet samt andra dagsaktuella frågeställningar. Inbjudna gästlärare och inte lektioner av den fast anställda personalen.
  7. Tre konstinstitutioner/ort med minst 50 000 invånare. Ett museum, en konsthall med internationell inriktning samt en ung, lokal experimentell samtidskonstplattform.
Lila är friheten, rättvisans och trygghetens färg.

8. Rejält anslag till biblioteken för en ordentlig upprustning och uppdatering för att de även i framtiden skall fortsätta med det de alltid gjort, dvs göra all kvalitativ, (och i viss mån underhållande), litteratur, forskning mm tillgänglig för så många som möjligt. Genom att, 1. Teknisk uppdatering av personal och utrustning. Det senast inom data och teknologi samt personal sam har superkoll på var på nätet aktuell information/material finns. Utbyggda avdelningar för musik/spel och film. 2. Nybyggnad i biblioteken för att alla dessa skall rymma kvalitativa restaurant/café avdelningar, biografer och samlingsplatser för föreningar/näringsliv/skolor till generösa och/eller gratis priser och öppettider. 3. Ökade anslag och ordentlig satsning på pedagogisk verksamhet i syfte att ta det absoluta ansvaret för objektiviteten i samhället och bla satsa på föredrag/seminarium och föreläsningar av dagsaktuella konstnärer/intellektuella/politiker/samhällsvetare/författare mfl av lokalt/internationellt intresse. 4. Anslag för att alla bibliotek skall tillhanda hålla ett utställningsrum för att kontinuerligt hålla utställningar med deltagare från skolor/föreningar samt för enskilda unga konstnärskap/entreprenörer samt amatör/hobbykonstnärer. Ett utvecklat bibliotek med Ode i Helsingfors som förebild.

9. Öppna måleriytor eller väggtidningar med P-Huset Anna i Malmö som förebild, i varje stad i Sverige. Ett fritt demokratiskt forum på vilket vem som helst, när som helst, får skriva och måla exakt vad som helst. Ett forum för att tex kommentera dagsaktuella händelser.

10. Starkt ökade anslag till såväl Gatukontor/Kulturförvaltning såsom Stadsbyggnadskontor för att generera i Offentlig konst. Såväl dyrare, större och hållbarare projekteringar till enklare, billigare, fler och tidsbegränsade initiativ och projekt.

De orangea är Energi, Samling, Gemenskap, Styrka, Radikalitet, Förändring och Kreativitet

Kortfattat en satsning på konst med alla som målgrupp.

Syftet med konsten är att vi behöver utgångspunkter för det grundläggande demokratiska samtalet. I det offentliga idag dominerar enbart 2 budskap. Reklamen med sitt ”köp”-budskap och klottret/tagsen med sitt ”jag”-budskap.  Det vittnar om en rejäl kulturell och visuell utarmning och dessa två budskaps dominerade ställning i vårt gemensamma medför att alla andra konstnärliga budskap/teman och intentioner är viktiga.