Rök utan eld.

Rök utan eld 1. Spray på duk, 1.5X0.7m. Ruskig Ångest 2022.

När Ruskig Ångest bodde några år i Umeå rådde en riktigt kuslig och dålig stämning i staden.

Media skrev om Haga/Umeåmannen som våldtog, misshandlade och försökte mörda kvinnor. Det fanns mycket berättigad oro vilket medförde att kvinnor undvek att vistas ensamma. Det florerade rykten. Denna man är ingen från vår stad, var många övertygade om. Det måste vara en invandrare eller någon student vid högskolan. Någon som inte är som oss.

Ruskig Ångest blev utpekad. Polisen kallade på honom. Han upplevde det som oerhört enerverande och han berättade inte för någon att han blivit hörd i detta ärende. Inte för sin familj, sin partner eller någon av sina absolut närmaste vänner. Ingen rök utan eld heter det.

Polisen berättade att han blivit utpekad av två, av varandra helt oberoende källor, som en möjlig gärningsman. Han var stum. Finns det verkligen två personer i min närhet som tror att jag är kapabel att utföra dessa fruktansvärda handlingar?”, tänkte han. Han som aldrig skulle lägga en hand på en, eller på något sätt vara våldsam mot en kvinna.

Polisen frågade om han gick med på att lämna DNA, vilket han gjorde direkt fast han kände att han kanske borde rådgöra med en advokat eller åtminstone någon juridiskt kunnig person. Men om han vägrade skulle det ju verka som om han var Hagamannen. Han lämnade Polishuset helt tom. Detta skulle han glömma bort och förtränga. Det gick inte.

Flera år senare fick han veta att han inte var ensam. Den 777:e personens DNA, som testades, visade sig tillhöra gärningsmannen. Hur många män som blev misstänkliggjorda, anmälda, förhörda, topsade och utredda kan man fundera över. Det handlar om tusentals. Det de alla hade gemensamt är att de alla var fullkomligt oskyldiga. Det var inte Ruskig Ångest, det var ingen invandrare eller student på högskolan. Det var Niklas. Född och uppväxt i Umeå.

Rök utan eld 2. Spray på duk, 1.5X0.7m. Ruskig Ångest 2022.

Ruskig Ångest blev en dag kallad till sin arbetsplats av sin chef. Där satt tre personer från ledningen. De var väldigt allvarliga. En nära medarbetare till organisationen hade dagen innan kommit till arbetsplatsen och visat upp en Polisanmälan riktad mot Ruskig Ångest. Det var en gedigen anmälan som handlade om inte mindre än fyra allvarliga anklagelser mot honom. Anmälan handlade om att Ruskig Ångest skulle ha misshandlat, drogat, förföljt samt våldtagit personen. Alla som var på arbetsplatsen pratade om detta naturligtvis då anmälaren hade gått runt och visat upp dokumenten.

Ibland pratas/ryktas det om detta utifrån denna arbetsplats än idag. Nästan 15 år senare.

Ruskig Ångest blev aldrig kallad till något förhör för detta. Han blev inte misstänkt eller anhållen. Polisen la ner anmälan. Helt enkelt för att personen som gjorde anmälan inte kunde styrka något av de påståenden anmälan bestod av. Det fanns inga spår av droger. Det fanns inga spår av sexuellt umgänge med Ruskig Ångest. Och han hade aldrig någonsin kontaktat denna person någonsin så det fanns heller inga digitala spår av förföljelser heller. Anmälaren hade mött Ruskig Ångest dagen innan anmälan och sedan träffat sin aggressiva pojkvän. Vad de två sedan gjort mot varandra och vad som sedan ledde till den falska anmälan kan enbart de svara på.

Ruskig Ångest kände och fick 100% stöd från sina chefer och sina arbetskollegor och han jobbade kvar på sin arbetsplats under flera år efter detta och slutade sedan självmant tjänsten.

Rök utan eld 3. Spray på duk, 1.5X0.7m. Ruskig Ångest 2022.

När uppstår en våldtäkt? Ruskig Ångest hade oskyddat sex med en kollega vid ett tillfälle. Dagen efter resonerade de om att det kanske är smart av dem att skydda sig med kondom? Så de kom överens. På den tiden fanns inte lagen om samtycke men nu i efterhand är det ett bra exempel på när ett samtycke görs. Vi ska ha sex. Och vi skyddar oss med kondom. Därom var Ruskig Ångest och hans kollega helt överens.

Några månader senare hör kollegan av sig och berättar att hon är gravid. Med Ruskig Ångest. Hon menar att hon blivit våldtagen och att hon ska ta abort. RÅ menar på att de haft sex helt och hållet frivilligt och dessutom med tydlig överenskommelse. Såväl första dagen utan kondom och såväl andra med kondom. Kollegan medger detta men påstår att Ruskig Ångest medvetet tagit av kondomen vid det andra tillfället, mot deras gemensamma överenskommelse.

Här råder olika uppfattningar. Huruvida kondomen gled av eller medvetet togs bort. Ruskig Ångest skulle aldrig någonsin ta bort en kondom. Ingen anmälan gjordes och huruvida det blev ett barn eller inte är en helt annan historia.

Ruskig Ångest och Leon. Rök utan eld. 2X2m. Spray på duk. 2022.

Solidaritet

Triptyk Solidaritet. 3X1.2X1.2m. Spraylack på duk. 2015 Ruskig Ångest.

Hur ser solidaritet ut i Sverige 2022?

Dessa tre målerier undersöker saken.

Färgsättningen är symbolisk.

Röd är solidaritetens färg. Och kärlekens om nu någon råkat missa det.

Grön är symbolen för hur vi hanterar tillgångar. Vi förvaltar dem. Vi äger dem aldrig.

Lila är friheten, rättvisans och trygghetens färg.

De orangea delarna representerar ord såsom Energi, Samling, Gemenskap, Styrka, Radikalitet, Förändring och Kreativitet.

En röd/vit tråd glider igenom och binder ihop hela abstraktionen som ett sammanhållande kit. Röd i samhället är den överenskommelse som råder mellan två ytterligheter. Var kompromissar vi mellan det som ligger extremt åt vänster och det som ligger extremt åt höger?

Konst och kultur är fria, öppna och demokratiska forum inom vilka allt kan kommuniceras. Hur kan man förstärka dessa viktiga rum?

Grön är symbolen för hur vi hanterar tillgångar.
  1. Ett utveckla konst- och kulturlivet i Sverige så det nås av alla var dagligen.
  2. Öppnande av en Urbankonsthall för att betona och uppmärksamma den offentliga konsten.
  3. Starta en Internationell MFA resande Urbankonstakademi med Norden som utgångspunkt.
  4. BUS ersättning till bildkonstnärer skall upp i nivå med producenter/musikers STIM.
  5. 2% regel/lag införs för varje nybyggnation i Sverige. Samt budget för årligt underhåll för samtlig offentlig konst i landet.
  6. Införande av 2 lektionstimmar i veckan för Fri Konst i grundskolan/gymnasium med fokus på politik, ekonomi, kritiskt tänkande, demokrati, yttrande- och åsiktsfrihet samt andra dagsaktuella frågeställningar. Inbjudna gästlärare och inte lektioner av den fast anställda personalen.
  7. Tre konstinstitutioner/ort med minst 50 000 invånare. Ett museum, en konsthall med internationell inriktning samt en ung, lokal experimentell samtidskonstplattform.
Lila är friheten, rättvisans och trygghetens färg.

8. Rejält anslag till biblioteken för en ordentlig upprustning och uppdatering för att de även i framtiden skall fortsätta med det de alltid gjort, dvs göra all kvalitativ, (och i viss mån underhållande), litteratur, forskning mm tillgänglig för så många som möjligt. Genom att, 1. Teknisk uppdatering av personal och utrustning. Det senast inom data och teknologi samt personal sam har superkoll på var på nätet aktuell information/material finns. Utbyggda avdelningar för musik/spel och film. 2. Nybyggnad i biblioteken för att alla dessa skall rymma kvalitativa restaurant/café avdelningar, biografer och samlingsplatser för föreningar/näringsliv/skolor till generösa och/eller gratis priser och öppettider. 3. Ökade anslag och ordentlig satsning på pedagogisk verksamhet i syfte att ta det absoluta ansvaret för objektiviteten i samhället och bla satsa på föredrag/seminarium och föreläsningar av dagsaktuella konstnärer/intellektuella/politiker/samhällsvetare/författare mfl av lokalt/internationellt intresse. 4. Anslag för att alla bibliotek skall tillhanda hålla ett utställningsrum för att kontinuerligt hålla utställningar med deltagare från skolor/föreningar samt för enskilda unga konstnärskap/entreprenörer samt amatör/hobbykonstnärer. Ett utvecklat bibliotek med Ode i Helsingfors som förebild.

9. Öppna måleriytor eller väggtidningar med P-Huset Anna i Malmö som förebild, i varje stad i Sverige. Ett fritt demokratiskt forum på vilket vem som helst, när som helst, får skriva och måla exakt vad som helst. Ett forum för att tex kommentera dagsaktuella händelser.

10. Starkt ökade anslag till såväl Gatukontor/Kulturförvaltning såsom Stadsbyggnadskontor för att generera i Offentlig konst. Såväl dyrare, större och hållbarare projekteringar till enklare, billigare, fler och tidsbegränsade initiativ och projekt.

De orangea är Energi, Samling, Gemenskap, Styrka, Radikalitet, Förändring och Kreativitet

Kortfattat en satsning på konst med alla som målgrupp.

Syftet med konsten är att vi behöver utgångspunkter för det grundläggande demokratiska samtalet. I det offentliga idag dominerar enbart 2 budskap. Reklamen med sitt ”köp”-budskap och klottret/tagsen med sitt ”jag”-budskap.  Det vittnar om en rejäl kulturell och visuell utarmning och dessa två budskaps dominerade ställning i vårt gemensamma medför att alla andra konstnärliga budskap/teman och intentioner är viktiga.